October 2020

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1

 

Service 7pm (Temporarily)

2

 

Prayer Meeting 6pm

3

 

Men's Group Gathering 01pm

4

 

Service 1:30pm (Temporarily)

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

Service 7pm (Temporarily)

9

 

Prayer Meeting 6pm

10

 

Men's Group Gathering 01pm

11

 

Service 1:30pm (Temporarily)

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

Service 7pm (Temporarily)

16

 

Prayer Meeting 6pm

17

 

Men's Group Gathering 01pm

18

 

Service 1:30pm (Temporarily)

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

Service 7pm (Temporarily)

23

 

Prayer Meeting 6pm

24

 

Men's Group Gathering 01pm

25

 

Service 1:30pm (Temporarily)

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

Service 7pm (Temporarily)

30

 

Prayer Meeting 6pm

31

 

Men's Group Gathering 01pm